Werkwijze

Om uw bouwplannen te concretiseren heeft u ervaring en een vooruitziende blik nodig. Het is belangrijk dat u de juiste beslissing neemt om uw bouwplan succesvol te verwezenlijken. Een betrokken en deskundige partner is daarbij onmisbaar. Met name als bouwzaken niet uw dagelijkse bezigheid zijn. Groot Partners is graag uw betrouwbare partner, die uw belangen behartigt.
Een jarenlange gespecialiseerde dienstverlening en ervaring met talloze projecten staan borg voor een verantwoorde opdrachtverwerking.

Voor de opdrachtgever betekent dit dat in een vroeg stadium de bouwkosten kunnen worden bepaald, direct nadat de architect zijn schetsen klaar heeft. Wanneer deze kosten binnen het bouwbudget van de opdrachtgever liggen, kunnen de schetsen verder worden uitgewerkt. Door deze werkwijze kunnen kostenverhogende aanpassingen en procedures worden voorkomen.

Als namelijk het schetsontwerp niet binnen het budget blijkt te passen, kunnen aanpassingen plaatsvinden in het beginstadium. Zo kan worden voorkomen dat alsnog wijzigingen plaats moeten vinden na bijvoorbeeld aanvraag van omgevingsvergunning of na aanbesteding van het project.

Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de uiteindelijke raming van de bouwkosten wordt het plan verder uitgewerkt voor omgevingsvergunning, bouwvoorbereidings- en uitvoeringstekeningen.

Het technisch tekenwerk, inclusief het bestek, wordt gekenmerkt door compleetheid en gedetailleerdheid. Verrassingen en meer werk tijdens de uitvoering worden zodoende vermeden.
Het hele project is uitgewerkt wanneer de stukken naar de aannemer(s) gaan voor de aanbesteding.
Een en ander leidt tot kostenbeperking voor de opdrachtgever omdat de aannemer(s) dan de begrotingen nauwkeurig kunnen opstellen en zodoende onder meer een laag risicopercentage kunnen hanteren.

Neem contact met ons op

Nieuwsgierig geworden naar onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen.